صفحه اصلی          مراجع تقلید          لنتیکولار          تماس با ما  


شلومو عمار


  خاخام اعظم يهوديان شرق در اسراييل و   
  بندیکت     معرفي     Bartholomew