صفحه اصلی          مراجع تقلید          آناگلیف         تماس با ما  


مربوط به سرتاسر جهان پدرسالار

مربوط به سرتاسر جهان پدرسالار
Bartholomew


   اسقف اعظم قسطنطنیه  
  شلومو عمار     معرفي     عبدالعزیز