صفحه اصلی          مراجع تقلید          آناگلیف         تماس با ما  


شلومو عمار

شلومو عمار


  خاخام اعظم يهوديان شرق در اسراييل و   
  بندیکت     معرفي     Bartholomew