صفحه اصلی          لنتیکولار          آناگلیف          تماس با ما  

 

مراجع تقلید


ااستریوسکوپیک

شش تصویر موجود در این نمایشگاه چاپهای سه بعدی لنتیکولار هستند. آنها تصویر کامپیوتری که روی یک سطح سه بعدی نمایش داده شده است را نمایش می دهند. این تصاویر استریوسکوپیک لنتیکولار را می توان بدون زدن عینکهای مخصوص مشاهده کرد.

در حال حاضر، اینترنت نمی تواند دقیقا این نوع تصویر را نمایش دهد. اما با استفاده از انیمیشنهای لنتیکولار یا آناگلیف قرمز-آبی، افکت عمق را تا حدودی می توان در این وب سایت مشاهده کرد. تنها راه برای تجربه افکت کامل و سه بعدی عمق، دیدن تصاویر چاپی لنتیکولار که از دیوار آویزان شده باشند است.


 

معرفي

خدا خوب است. خدا بزرگ است. خدا مرد است. بنابراین خدا کیری دارد که خوب و عالی است.

سری چاپهای سه بعدی من هدیه ای به شش رهبر مذهبی است. کلیه این افراد فرستادگان الهی خداوند هستند که از طرف خدا روی زمین صحبت می کنند.

کیر خدا خوب و عالی است. کیر او نشانه قدرت، سرزندگی و مردانگی است. این خصوصیات را می توان در همه این مردان زاهد پیدا کرد. آنها قوی، قدرتمند و مشتاق بارور کردن اذهان دیگران با درکی از خدا هستند.

به همین خاطر بزرگترین افتخاری که امیدوارم بتوانم به این مردان و عکسهایشان ارائه نمایم این است که تصاویر آنان را به صورت سه بعدی ایجاد کنم که کیر خدا در آنها پدیدار شود.روی تصویر برای مشاهده یک وحی کلیک کنید.


اانیمیشنهای لنتیکولار


Abdul Azeez Ayatollah Khamenei President Monson Pope Benedict Shlomo Amar Patriarch Bartholemew

آناگلیف


Abdul Azeez Ayatollah Khamenei Thomas Monson Pope Benedict Shlomo Amar Patriach Bartholemew